AKTUÁLNE:  

 

 

 
 
 

O nás

    ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA Slovenská republika je organizácia, ktorej úlohou je vyplniť doposiaľ nevykryté miesta Integrovaného záchranného systému. 

Poskytujeme odbornú prvú pomoc a neodkladnú starostlivosť na zdravotníckej a lekárskej úrovni.  Všetci naši záchranári majú najvyššiu kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe.  Medzi našimi lekármi a záchranármi sú inštruktori prvej pomoci a úspešní účastníci národných a medzinárodných záchranárskych súťaží.


    Na základe poznatkov získaných každodennou prácou v teréne poskytujeme  rýchlu, efektívnu a komplexnú pomoc v krízových situáciách. Sekundujeme a ako zdravotnícke zabezpečenie sa podieľame na pátracích prácach, povodniach a rozsiahlych požiaroch  na Slovensku i v zahraničí. Mimo záchrannej služby poskytujeme aj zdravotnícke asistenčné služby pre zabezpečenie hromadných kultúrnych, športových, spoločenských a motoristických podujatí.   

   Okrem týchto tzv. primárnych výjazdov poskytujeme aj  sekundárne transporty, čiže prevozy pacientov do nemocničných a iných zdravotných zariadení v rámci Slovenskej republiky a štátov Európy.

   
   Vedomosti a zručnosti odovzdávame aj kolegom z iných záchranárskych organizácii, širokej verejnosti, ale najmä deťom formou prednášok, školení a ukážok zo záchranných činností .

    Disponujeme záchrannými vozidlami, sanitnými vozidlami rýchlej zdravotníckej pomoci , rýchlej lekárskej pomoci, vozidlami dopravnej zdravotnej služby a širokým spektrom špeciálnej zdravotníckej techniky.


    Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality technického vybavenia, ale aj na permanentnom vzdelávaní členov nášho tímu, aby sme boli vždy schopní poskytnúť starostlivosť na nadštandardnej úrovni.