AKTUÁLNE:  

 

 

 
 
 

Kurzy prvej pomoci

 

Cieľom našej organizácie je poskytovať profesionálne kurzy prvej pomoci pre širokú laickú a odbornú verejnosť. 

Do vzdelávacieho procesu vkladáme najnovšie trendy z oblasti urgentnej medicíny. Naše stredisko Vám ponúka tie najkvalitnejšie a časom overené služby v oblasti kurzov prvej pomoci, pretože len kvalitné vzdelávanie je základom Vášho úspechu v budúcnosti.

Kurzy prvej pomoci vykonávame v súlade s platnou legislatívou a sme držiteľom rozhodnutia o akreditácii kurzu prvej pomoci číslo: Z44095-2015-OZdv. Neoddeliteľnou a samozrejmou súčasťou našich kurzov je používanie moderných učebných pomôcok a to všetko priebežne doplnené o osobné zážitky a skúsenosti našich inštruktorov pri poskytovaní prvej pomoci v reálnej praxi.

 

Kurz pre žiadatelov o vodičské oprávnenie a vodičov

Kurz je určený pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a absolvovanie kurzu pred skúškou v autoškole je povinné podľa zákona o autoškolách. Kurz je taktiež určený pre profesionálnych vodičov (vodiči nákladných áut, autobusov a pod.), ktorí sú povinní každých 5 rokov absolvovať preškolenie a pravidelný výcvik.

Trvanie: 8 vyučovacích hodín (1 hodina - 45 minút)
Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva SR
Účastníkov: 15 v jednom kurze
Cena: 20€ / osoba

 

Kurz pre zamestnancov v zmysle BOZP 

Kurz je určený pre zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a ďalších inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci. Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné vedomosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazových a neúrazových život ohrozujúcich stavoch na pracovisku. V prípade záujmu vybavíme Vaše pracovisko lekárničkami a ďalšou výbavou pre poskytovanie prvej pomoci.

Trvanie:

8 vyučovacích hodín (1 hodina - 45 minút)

Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva SR
Účastníkov: 15 v jednom kurze
Cena: 20 € / osoba

 

Kurz prvej pomoci pre hasičov 

Kurz je určený pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, hasičov Závodných hasičských útvarov a pre členov Dobrovoľných hasičských zborov. Hasiči sa pohybujú v rizikovom prostredí, v ktorom dochádza ku ohrozeniu života a zdravia prítomných ľudí, ale aj zasahujúcich osôb. Práca hasiča nevyhnutne predpokladá vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, bez ohľadu na to, či ide o hasiča - strojníka, alebo hasiča - záchranára.Na kurze naučíme Vašich zamestnancov a členov  potrebné vedomosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazových a neúrazových život ohrozujúcich stavoch, so zameraním sa na poskytovanie pomoci pri činnostiach, ktoré hasiči vykonávajú. Súčasťou praktickej výučby je tiež nácvik použitia záchranárskej imobilizačnej techniky. 

Trvanie: 8 vyučovacích hodín (1 hodina - 45 minút)
Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva SR
Účastníkov: 15 v jednom kurze
Cena: 20 € / osoba

 

Kurz pre členov lyžiarskych služieb

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí v lyžiarskych strediskách na lyžiarskych tratiach  zabezpečujú a poskytujú prvú pomoc. 

Na kurze naučíme Vašich zamestnancov  potrebné vedomosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomoci pri úrazových a neúrazových stavoch, ku ktorým dochádza pri na lyžiarskych tratiach. Súčasťou praktickej výučby je tiež nácvik použitia záchranárskej imobilizačnej techniky

Trvanie:

8 vyučovacích hodín (1 hodina - 45 minút)

Skúška: Teoretická a praktická
Výstup: Potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci
Akreditácia: Ministerstvo zdravotníctva SR
Účastníkov: 15 v jednom kurze
Cena: 20 € / osoba